Waar kennis nog telt

Appendages vormen een belangrijk onderdeel bij het goed en duurzaam functioneren van pomp- en leidingsystemen. Datzelfde geldt ook voor doseersystemen, waarin naast de doseerpompen, appendages als pulsatiedempers, veerbelaste membraankleppen en terugslagkleppen een belangrijk onderdeel van het systeem vormen. De functie en situering van de appendages in een doseersysteem hangen nauw samen met de werkwijze van een doseerpomp zowel uitgevoerd als plunjer-, zuiger-, zuigermembraan- of als membraanpomp. Daarom willen we u in deze Tips & Techniek informeren over het hoe en waarom van SERA-pulsatiedempers en veerbelaste membraankleppen in pomp- en leidingsystemen.

Kenmerkend voor een doseersysteem met verdringerpomp is een praktisch constante capaciteit, onafhankelijk van de tegendruk en werking. Dit betekent dat, afhankelijk van de geometrie van het leidingsysteem, drukstoten kunnen optreden die vele malen groter zijn dan de statische tegendruk en wrijvingsverliezen in het systeem. Deze drukstoten ontstaan doordat bij elke persslag het gehele vloeistofvolume in de drukleiding opnieuw moet worden versneld. Hierdoor kunnen bij relatief lange drukleidingen met een kleine diameter bijzonder hoge drukstoten optreden, met als gevolg beschadigingen van de pomp of andere delen van het doseersysteem.